+420 556 813 235

Jak probíhá spolupráce

Průběh spolupráce s ordinací praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Marty Horáčkové v Kopřivnici se na obecné bázi nijak zvlášť neliší od spolupráce s jinými zařízeními podobného typu.

Jestliže Vaše dítě začne vykazovat jakékoli známky počínajícího onemocnění, anebo zaregistrujete nápadné změny v jeho chování, neváhejte a urychleně vyhledejte naši odbornou pomoc.

Naše ordinace poskytuje i odbornou poradenskou činnost v rozsahu dětského lékařství, pro kterou je speciálně vyčleněno čtvrteční odpoledne. Pokud se nás tedy rozhodnete navštívit z důvodů spíše administrativních než-li zdravotních, vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí.

V případě nepřítomnosti je MUDr. Marta Horáčková zastupována MUDr. Jarmilou Venosovou.

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Marty Horáčkové spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Revírní bratrská pokladna (213)