+420 556 813 235

Ceník služeb

Ceník prohlídek a administrativních úkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami:

Přihláška do MŠ
100Kč
Každá další přihláška na školu/školku   50 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz
300 Kč
Vystavení náhradního dokladu
100 Kč
Vyplnění žádosti do ozdravovny, léčebny a pro pojišťovny
100 Kč
Rozšíření řidičského průkazu 150 Kč
Přihláška do učebního oboru, SŠ, VŠ 100 Kč
Lékařské vyšetření pro sport. průkaz
100 Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu pro dětský tábor 100 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 300 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro brigády 100 Kč
Zdravotní a potravinový průkaz 150 Kč
Zbrojní pas 400 Kč
Oznámení pojistné události pro pojišťovnu 150 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro cesty do zahraničí 200 Kč
Lékařská prohlídka na vlastní žádost 300 Kč
Odeslání zdravotní dokumentace vč. poštovného 50 Kč
Aplikace nepovinného očkování 150 Kč
Zapůjčení biolampy na týden 100 Kč
Nastřelení náušnic
500 Kč
Rychlá diagnostika angín 150 Kč
Rychlá diagnostika krevního cukru 50 Kč